• Exclusive Norwegian

  • Distributor of Milesight CCTV
  • <transcy>Detec Next for Offentlige Bygg</transcy>

Exclusive Norwegian

Distributor of Milesight CCTV Read more

<transcy>Detec Next for Offentlige Bygg</transcy>

<transcy>Les mer om løsningen henne</transcy>

<transcy>Norsk Leverandør av Videoovervåkning</transcy>

Norskleverandør av videoovervåkning. Norsk utviklet programvare for videoovervåkning. Detec Next Fire er et avansert videoanalyseprogram som er blitt utviklet i samarbeid med SINTEF. Norwegian provider of video surveillance.
Detec Next Video Management System, VMS. Norsk leverandør av kameraovervåkning med norsk, selvutviklet programvare for videobehandling, Norwegian Video surveillance company.

<transcy>Detec Next Video Management System</transcy>

Request regarding our video surveillanse solutions?

Contact us to:

- Request a quote

- Submit a request to be contacted

- Book a meeting with one of our technical experts to tailor a solution after you specific needs

Contact us

<transcy>Om våre løsninger</transcy>

Detec Next Videoovervåkning_Kameraovervåkning

<transcy>Brukervennlig, Fleksibelt og Skalerbart</transcy>

Brukervennlighet
I tillegg til bransjens standard brukergrensesnitt har vi kommet med en rekke nye innovative elementer og visningsmetoder, for eksempel: brukerdefinerte kameralister og delte mønstre, kartmodus med fargetildeling på kameraer, alarmlister med alarmprioritet og mer.

Brukerkontroll med forskjellige definerte brukertyper forenkler den daglige bruken for hver operatør ytterligere. Les mer

Fleksibelt og Skalerbart:
Detec Next har en lisensstruktur, funksjoner og et design som kan være stor fleksibilitet og skalerbarhet. Sluttkunden kan enkelt legges til funksjoner, og programvaren har i prinsippet muligheten til å legge til et oppbegrenset antall kameraer, lydkilder, ekstern alarmsensorer, servere og klienter. Les mer

Read more

<transcy>Detec Next for Offentlige Bygg</transcy>

Offentlige bygninger står overfor store utfordringer når det gjelder sikkerhet.

På den ene siden er en rekke bygninger ment for offentligheten, og åpen og mulig rom er nødvendig. Det er ofte mye aktivitet rundt bygningen, og generelt kan man ikke eller ønsker man ikke å etablere fysiske barrierer.

På den andre siden er det først og fremst offentlige bygninger som er sårbare for sabotasje, hærverk, innbrudd og tyveri.

<transcy>Les mer</transcy>

<transcy>Nyheter</transcy>

<transcy>Kontaktinformasjon</transcy>

Detec AS

MVA-nr: NO 934 236025 MVA

+47 23 23 22 80

post@detec.no

Sentralt lokalisert på Fornebu, nærme Oslo

Widerøeveien 5, N-1360 FORNEBU, NORGE

Detec AS sin kontorer ligger sentralt lokalisert på Fornebu, ca 10 km fra Oslo Sentralstasjon. Å reise fra Oslo Sentralstasjon til Detec AS vil ta omentrent 30 minutter med offentlig transport og med Fornebuparken busstopp rett utenfor hovedinngangen. For mer informasjon om hvordan å komme til Widerøeveien 5, Fornebu, vennligst besøk www.ruter.no , eller kontakt oss.