Detec Next Fire and our Radiometric Thermal Cameras helped prevent a major in Risør, 24.02.2021

Detec Next Fire og våre radiometrisk termiske kameraer bidro til å forhindre storbrann i Risør, 24.02.2021

I forbindelse med brannen som var i Storgata i Risør har vi fått mange henvendelser og spørsmål vedrørende Detec Next Fire. Dette er løsningen som blir benyttet av Risør kommune i dag og som har blitt mye omtalt av mediene de siste dagene, med fokus på termiske kameraer.
Detec Next Fire er Norges mest solgte brannovervåkningssystem ved bruk av radiometrisk termiske kameraer, og er benyttet av de aller fleste Sørlandsbyene i dag. Det er et unikt system som kombinerer «Detec Next Fire»- programvare, og bruk av radiomtrisk termiske kameraer. Gevinsten blir da en effektiv og presis detektering og varsling av brann så tidlig som mulig.
Detec har lang erfaring med bildeanalyse og har utviklet et brukergrensesnitt som tolker bilder på en intuitiv, men likevel svært avansert måte. Programvaren er utviklet i Norge etter norske værforhold over flere årstider i samarbeid med SINTEF og norsk brannvesen. Systemet benytter seg blant annet av avansert videoanalyse av temperaturdata på pixelnivå, og bevegelsesmønsteret i videoinformasjonen.
 


 
Hovedfordelene med å benytte videoovervåkning som brannvarslingssystem
Det er flere fordeler ved å benytte video- og temperaturovervåkning som løsning for brannvern. Systemet kan dekke store områder ved å plassere kameraene på strategiske plasser og gi svært tidlig deteksjon av brann og branntilløp. Dette forutsetter riktig nok at kameraene er strategisk plassert i forhold til objektene som skal detekteres. I tilfeller hvor objektene ligger «skjult bak» eller «i skygen av» andre objekter anbefales det å sette opp flere kameraer slik at man får tydelige dekning av alle objektene som skal detekteres. Dette hjelper også mye med hensyn til å få så tidlig varsling som mulig.
 

En annen fordel ved å benytte videoovervåkning er at videobildene gir brannsentralen vesentlig mer informasjon og bedre oversikt over situasjonen, sammenliknet med andre brannvernløsninger. Dette gir brannvesenet et sterkere vurderingsgrunnlag når de skal avgjøre hvorvidt en utrykning vil være nødvendig eller ikke. Løsningen kombineres gjerne med styrbare PTZ-kameraer (Pan-Tilt-Zoom), som gjør at brannvesenet kan følge med på brannen og zoome inn der brannen er. Detec har også lagt inn flere valgfrie «GDPR-funksjoner» som kan benyttes. Et eksempel er: PTZ-kameraene aktiveres kun ved alarm og bildevideoen blir da logget. Dette gir brannvesenet et viktig grunnlag når slokningsarbeidet er ferdig og man skal etterforske brannårsaken.
Detec Next Fire er et selvstendig system som kan kombineres med andre eksisterende tradisjonelle brannvernsløsninger. Dette kan også være brannvern i form av sprinkelanlegg. Når systemet varsler om brann eller oversteget temperaturgrense vil operatøren eller brannvesenet få muligheten til å utløse sprinkelanlegget dersom de ser det nødvendig. Detec Next Fire er med andre ord veldig fleksibelt og byr på mange mulige løsninger og kombinasjoner for kundene.
 
Ønsker du å vite mer om hvordan løsningen fungerer, klikk her!
 
Tilbake til bloggen