Collection: Detec Next Fire

DETEC NEXT FIRE

Løsning Beskrivelse

Hvorfor velge Detec Next Fire?
 • Systemet kan dekke store områder ved å plassere kameraer på steder med flott utsikt
 • Veldig tidlig varsel om potensielle branner til brannvesen / kontrollsenter
 • Bilder gir mer informasjon enn andre alarmtyper - vurdering av nødvendigheten av utkalling er mer underbygget
 •  Lave investeringskostnader for et brannsikkerhetstiltak som dekker mange mennesker og beskytter verdifulle ressurser og arkitektonisk kulturarv
 • Løsningen påvirkes ikke av og er uavhengig av brannforebyggende tiltak som er truffet av hver bygningseier
 • Systemet kan integreres i andre tekniske systemer, for eksempel nødanropssystemer


Utfordringer med bybranner 
Store bybranner er tragedier som dessverre skjer av og til. Spesielt utsatte er områder med høy tetthet av trebygninger der branner spres raskt fra bygning til bygning, og etterlater enorm ødeleggelse. Slike branner rammer ofte bygninger som er verneverdige og blir ansett som viktige for kulturarven. Ofte krever brannene også menneskeliv. Hovedutfordringen med slike branner er å få en tidlig varsel for å forhindre at bygninger brenner, for å gjøre brannen lettere å bekjempe og for å unngå at brannen spres. Manglende ansvar og økonomiske problemer fører til at mange slike bygninger har utilstrekkelig brannsikring. I tettbygde områder ligger det en stor utfordring i mange typer bygninger og deres bruk.   
 

Detec Next Fire som et forebyggende verktøy
Et godt bidrag til disse utfordringene er et system som kan dekke større arealer enn enkeltbygg. Detec Next Fire er akkurat et slikt system, der oversiktsreferansekameraer kan dekke flere bygninger, til og med bydeler, og løsningen er uavhengig av tiltak som er tatt i hver enkelt bygning. Teknologien beskrevet her vil sikre veldig tidlig varsel om brann til et brannvesen, og de vil kunne reagere, evaluere og svare på mistenkelige hendelser og potensielle branner umiddelbart. 
 


NRK Dagsrevyen, "Brann i trehusbebyggelse", Storgata in Risør 24.02.2021:
 

Systembeskrivelse
 
Detec Next Fire er bygget rundt bruk av et radiometrisk termisk kamera for å lokalisere varmeutvikling, nærmere bestemt Detec radiometriske termiske kameraer og FLIRs A-serie kameraer. Når temperaturen når en brukerdefinert grense i Celcius grader, vil kameraet sende et varsel til Detec Next-serveren. Serveren vil igjen varsle et kontrollerbart PTZ-kamera. PTZ-kameraet dekker det samme området som ett eller flere faste radiometriske termiske kameraer og vil bli sendt til en forhåndsdefinert posisjon som peker mot området for varmeutviklingen. På den måten kan en operatør verifisere om dette er en reell potensiell brann eller ikke gjennom bilder fra Detec Next brukergrensesnitt. 


 
Radiometriske termiske kameraer 

Termiske kameraer som kan oppdage temperaturer i Celsius grader på store avstander der oppdaget varme bare utgjør 2-4 piksler av det totale bildet. Koblet via TCP IP-nettverk til Detec-serveren.
 
 
Årsaken til å bruke både et termisk kamera og et PTZ-kamera er at bilder fra termiske kameraer vil være visuelt grå og kun vise omriss av bygninger etc. basert på temperaturen på forskjellige overflater. På den annen side er et område i bildet der en alarm har blitt utløst lett identifiserbar med en skarp rosa farge i det termiske kamerabildet. PTZ-kameraet vil umiddelbart zoome inn på områder der denne rosa fargen forekommer, og en operatør vil raskt kunne finne hvor varmen stiger. PTZ-kameraene som tilbys er egnet for formålet og har en kraftig zoom, som gjør det mulig å visuelt få veldig gode detaljer om scenen selv på store avstander.
 
 
 
PTZ-kamera
 
Kontrollerbart PTZ IP-kamera med opptil 36x optisk zoom, Full HD-oppløsning, 360 graders rotasjon og innebygd infrarødt lys. Sett opp med forhåndsdefinerte posisjoner som sammenfaller med interesseregioner satt opp i Detec Next-programvaren. Kameraet kan leveres med trådløs overføring av bilder som et alternativ. Koblet via TCP IP-nettverk til Detec-serveren. 


Detec Next-programvare og server sammen med Detec Next RAD-kameralisens sikrer at data fra det radiometriske termiske kameraet blir registrert og at alarmer tolkes riktig. Detec har lang erfaring med å jobbe med bildeanalyse gjennom programvare, og har utviklet et brukergrensesnitt som tolker bilder på en intuitiv, men likevel svært avansert måte. Instruksjoner om alarmhåndtering og bilder fra hendelsen, live eller spilt inn, kan overføres til flere mottakere ved hjelp av Detec Next-programvaren og sikre nettverk.
 
 
 
Detec Next Fire-løsningen er utviklet i Norge for varierte norske værforhold som endrer seg over årstider. Løsningen er utviklet i samarbeid med Skandinavias største forskningssenter SINTEF og norske brannvesen. Programvaren utfører en unik analyse av temperaturdata på pikselnivå. Den har også en rekke innstillinger for å minimere feilkilder, for eksempel å analysere bevegelse og størrelser på varmekilder i videobildene. Du har også muligheten til å ignorere varmekilder som er under kontroll midlertidig, for eksempel bruk av grill. Videre har programvaren også innstillinger for å beskytte personvernet, for eksempel avansert brukerkontroll. Bruken av termiske kameraer i seg selv ivaretar personvernet, ettersom du ikke er i stand til å gjenkjenne personer, men avansert brukerkontroll kan brukes til å bestemme hvem som har tilgang til et PTZ-kamera, og bare under forutsetning av at det radiometriske termiske kameraet først har varslet en alarm.
 
 Detec Next-programvare med Detec Next RAD-kameralisens
 
Avansert videoanalyse og intuitivt brukergrensesnitt for å studere alarmbilder og administrere alarmhåndtering. 
 

 
Med Detec Next RAD-kameralisens har du muligheten til å definere opptil 64 regioner i en scene fra et termisk kamera i Detec Next-brukergrensesnittet. Disse områdene brukes som referansepunkter for å definere hvor PTZ-kameraer skal peke i tillegg til som et navn på en alarm. Alarmer kan for eksempel være oppkalt etter gatenavn og adresser i en bydel. På den måten vil det være raskere for brannmenn å finne en potensiell brann, selv med en skriftlig melding uten overføring av bilder. 
En operatør av systemet vil vanligvis se på alarmmodus for brukergrensesnittet. Det er i denne modusen alarmer dukker opp og viser live bilder av en hendelse. Med radiometriske termiske kameraer er alarmene merket med en sterk rosa farge. Alarmmodus viser en liste over hvilket kamera og hvilken server alarmen kommer fra, dato og klokkeslett og navn / beskrivelse av alarmen (f.eks. Gatenavn). Alarmer kan bekreftes som falske, utsatt eller reelle, og man kan legge til kommentarer til bekreftelsen. 


Bildet fra PTZ-kameraet starter fra den faste oversiktsposisjonen og sikter automatisk inn i regionen der termokameraet har oppdaget varmeutvikling. Ved å se på detaljerte bilder fra PTZ-kameraet, som har en veldig kraftig zoom, vil brannvakt / systemoperatør raskt kunne fastslå om denne hendelsen skal føre til handlinger ved å se etter røykutvikling eller flammer. Skjermvinduet i brukergrensesnittet kan enkelt forstørres på skjermen. Operatøren vil være i stand til å ta manuell kontroll over PTZ-kameraet, og kan personlig bestemme hvor han / hun vil utforske. 
 
Detec Next Fire:
Cowi, press release. 24.04.2019. Satser tungt på brannsikring av stavkirker. Last downloaded 07.05.2019, from:
https://www.securityworldmarket.com/no/Nyheter/Bedriftsnyheter/satser-tungt-pa-brannsikring-av-stavkirker#.XNF5HqRS9hE
https://www.cowi.no/om-cowi/nyheter-og-presse/satser-tungt-paa-brannsikring-av-stavkirker
Detec Next Fire solution applied on several stave churches as part of their fire prevention.

NRK Rogaland, Akhtar, S. A. S., Ystrøm, T., Nordmark, I. 07.07.2018. Varmesøkende kamera oppdaget boligbrann. Last downloaded 02.05.2019, from https://www.nrk.no/rogaland/varmesokende-kamera-oppdaget-boligbrann-1.14115456

Stavanger Aftenblad, Kvalvåg, S.H. 06.07.2018. Boligbrann på Storhaug ble oppdaget av varmesøkende kamera. Last downloaded 02.05.2019, from https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/EonMkG/Boligbrann-pa-Storhaug-ble-oppdaget-av-varmesokende-kamera

Agderposten, Roksvåg, S. B. 12.05.2018. Dramatisk boligbrann i vernet trehusbebyggelse: - Brannen krøp gjennom en labyrint av hulrom. Last downloaded 02.05.2019, from https://www.agderposten.no/nyheter/dramatisk-boligbrann-i-vernet-trehusbebyggelse-brannen-krop-gjennom-en-labyrint-av-hulrom/

iRisør.no, Myrberg, T. 12.05.2018. Ingen skadd da hus med ungdom tok fyr. Last downloaded 02.05.2019, from https://www.irisor.no/2018/05/12/ingen-skadd-da-hus-fullt-av-ungdom-tok-fyr/

Grimstad Adressetidende, Haugen, M. 30.01.2018. Ser etter branner fra kirketårnet. Last downloaded 02.05.2019, from https://www.pressreader.com/norway/grimstad-adressetidende/20180130/281500751687013

Nyhetsdesken. 10.07.2017. Suksess med termisk brannsikring. Last downloaded 02.08.2019, from http://www.nyhetsdesken.no/2017/07/10/suksess-med-termisk-brannsikring/

NRK Dagsrevyen 21. 04.10.2016. Skal forhindre storbranner. Last downloaded 02.05.2019, from https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/201610/NNFA21100416#t=17m15s

* NRK Viten. Solbu, E. L. 25.11.2010. Varmesøkende kamera skal varsle om brann. Last downloaded 02.05.2019, from https://www.nrk.no/viten/kamera-varsler-om-brann-1.7397145 
 
Nedlastninger

15 products
 • Detec Next Software - new system license key
  Regular price
  Sale price
 • Detec Next Storage Database License
  Regular price
  Sale price
 • Detec Next RAD Camera License
  Regular price
  Sale price
 • Detec Next Core Camera / Module License
  Regular price
  Sale price
 • Detec Next Klientlisens
  Regular price
  Sale price
 • Dahua TPC-BF2120-T radiometrisk termisk IP Mini hybridkulekamera
  Regular price
  Sale price
 • Detec DTC-THB3-11-RAD Radiometric Thermal IP Camera, FOV 11°x8° (35mm), 384x288, 50Hz/25fps
  Regular price
  Sale price
 • Detec DTC-THB3-15-RAD Radiometric Thermal Bullet IP Camera, FOV 15°x11° (25mm), 384x288, 50Hz/25fps
  Regular price
  Sale price
 • Detec DTC-THB3-25-RAD Radiometric Thermal Bullet IP Camera, FOV 25°x19° (15mm), 384x288, 50Hz/25fps
  Regular price
  Sale price
 • Detec DTC-THB3-36-RAD Radiometric Thermal Bullet IP Camera, FOV 36°x27° (10mm), 384x288, 50Hz/25fps
  Regular price
  Sale price