Samling: Banker

Sikkerhetsutfordringer for banker


Bankene håndterer store verdier og er derfor spesielt sårbare for voldelige ran og utpressing. Trenden er en mer voldelig og avansert tilnærming fra kriminelle. Selv om videoovervåkingsutstyr er standard i de fleste banker i dag, varierer kvaliteten på dette utstyret mye med et sakte tempo på migrering til IP-teknologi og megapikseloppløsning.
 
Synligheten til videoovervåkingsutstyr er i seg selv forebyggende, men når et ran først forekommer er kvaliteten på opptakene avgjørende for politiets etterforskning av forbrytelsen. Det er viktig at opptakssystemet gjør det enkelt for etterforskerne å finne relevant videoopptak. Bildekvaliteten må være i en slik tilstand at det er mulig å gjenkjenne personer, og at opptakene er av en slik kvalitet at de kan brukes som bevis i en domstol.
 
Løsningen
Detecs overvåkingssystemer for bruk i banker sikrer alt dette og mer. Detec har i årevis satt standarden for overvåkingssystemer i norske banker. Mer enn 500 installasjoner er en tillit vi er stolte av å ha oppnådd.
Funksjoner og fordeler med Detec Next for banker
Årsaken til at Detec Next-systemer velges av så mange banker, skyldes hovedsakelig vår avanserte deteksjonsmodul som gjør at systemene bare kan fange virkelige hendelser, og dermed lagrer lagringskapasitet som utvides til 90 dager i hjemmemarkedet Norge.
Detec Next-systemene har et sett med standard alarmsett for banker, og en egen alarmdefinisjon i tilfelle et ran. I slike tilfeller vil Detec-systemene også inkludere lydopptak. Systemene kan enkelt integreres i andre alarmsystemer, og sørge for at eksterne systemer varsler alarmer. På eksterne alarmer vil Detec-systemene starte opptak i maksimal framerate på kameraer. Detec-systemene kan kobles til vakt- og politiets sikkerhetssentre, og dermed forkorte responstiden til et ran dramatisk.
 
Et annet viktig argument for banksøknader er Detec-systemers fleksibilitet. Detec kan brukes med både analoge (kodere) og IP-baserte kameraer. Med andre ord kan bankene foreta en gradvis investering i nytt utstyr. Videre tillater Detec-systemene full nettverksfleksibilitet, noe som betyr at bankene kan velge om de skal sentralisere overvåking og lagring, la hver lokale filial håndtere det selv, eller ha en kombinasjon av brukerklienter både sentralt og lokalt.
Detec Next kan settes opp med begge vanlige klientlisenser, eller du kan sette opp en Detec Next Enterprise sentraladministrasjonsløsning på hovedkontoret.
 
Produkter i løsningen
Nedenfor finner du en samling produkter vi vanligvis tilbyr for å lage en løsning for banker.
 
Eksterne Linker og Kilder
Eksterne linker som kan være av interesse: