Samling: Detec Next Queue

Hvorfor Detec Next Queue?
 • Oppnå høy nøyaktighet ved beregning av køtid ved sikkerhetssjekksteder på flyplassen
 • Minimer kø og frustrasjon for flypassasjerer og flyselskaper
 • Optimaliser bemanning og bruk av ressurser på flyplassen
 • Utnytt det fysiske rommet ved sikkerhetskontrollen bedre
 • Dra nytte av Detecs´ lange erfaring og engasjement innen avansert videoanalyse
 • Enkel integrering av køanalysesystem mot generell videoovervåking, som kan tjene på å bruke samme operatører


phil-mosley-wOK2f2stPDg-unsplash.jpg 1.91 MB


Bakgrunn for løsningen
 • Terrorangrep har forbedret sikkerhetstiltakene på flyplasser før passasjerer kan gå ombord på fly
 • Økning i køtider ved sikkerhetssjekker på flyplassen
 • Både passasjerer og flyselskaper kan komme seg sammen med flyplassoperatører
 • Frustrerte passasjerer må takle ekstra tidlig oppmøte og utvidet reisetid
 • Flyselskaper som konkurrerer om nøyaktighet blir ofte tvunget til å vente på allerede innsjekkede passasjerer som står i kø ved sikkerhetskontrollen
 • Negativ innvirkning på passasjerene som allerede har gått ombord
 • Flyplassoperatørene blir utfordret med; 
  • Balansere bemanning ved sikkerhetskontrollene
  • Fysisk plass på flyplassen
  • Variasjoner i antall passasjerer i årstider, hverdager og tider på dagen
 • Økt bemanning vil bidra til å redusere køtiden, men ressursbruken bør optimaliseres for å minimere unødvendige kostnader
 • Press på det fysiske rommet vil i seg selv være en sikkerhetsrisiko, ettersom situasjonsbevisstheten til vektere vil bli sterkt utfordret
 • Personell ved sikkerhetskontrollen kan føle seg presset til å øke hastigheten på grunn av stressede og irriterte passasjerer
 
Løsningsbeskrivelse
Minimere køtiden med Detec Next Queue
Hovedkomponenter i Detec Next Queue-løsningen


Airports cut.jpg 1.29 MB

 
RADIOMETRISKE TERMISKE KAMERAER
Radiometriske termiske kameraer er montert som peker nedover mot køområdet, i god høyde og dekker så mye som mulig av plassen før sikkerhetskontrollen. Om nødvendig kan kameraet leveres med andre objektiver. Radiometriske termiske kameraer sørger for høy nøyaktighet for videoanalysen, ettersom du er i stand til å filtrere personer fra bakgrunn basert på temperatur.
 
Fordeler:
 • Mer nøyaktig gjenkjenning
 • Lysendringer blir filtrert ut
 • Personer filtreres fra bakgrunn basert på temperatur
 • Termiske kameraer forkaster personvernproblemer - personer kan ikke identifiseres (andre kameraer med andre synsfelt bør brukes til identifikasjon om nødvendig)
 • Bildeteknologi vil dokumentere faktiske forhold ved å hente opptak av antall personer på scenen til et gitt tidspunkt (i motsetning til konkurrerende køtidsanalysesystemer som bruker andre teknologier)
ANDRE SENSORER
Optiske sensorer er strategisk plassert på steder der alle passasjerer må passere en etter en.
På smalere passasjer med lavere takhøyder kan 3D-kameraer med dobbel linse som teller kameraer plasseres.
Statistikk fra disse sensorene kombineres med videoanalyse fra radiometriske termiske kameraer for å estimere køtid.
Andre sensorer, for eksempel konvensjonelle CCTV-kameraer, kan legges til systemet for å øke nøyaktigheten. Kontakt oss for konsultasjon.
 
DETEC NESTE VMS
Detec Next Queue-løsningen er basert på Detec Next PRO og Detec Next RAD videoanalysekameralisenser, med en rekke spesielle tilpasninger til denne applikasjonen.
 
Systemet vil bli levert med en intuitiv og brukervennlig programvare, spesielt utviklet for avansert alarmhåndtering og søk gjennom opptak.
 
Ettersom Detec Next Queue er basert på Detec Next VMS, betyr dette at systemet har utviklet et grafisk brukergrensesnitt siden begynnelsen av 90-tallet med alle funksjonene du kan forvente fra en videoovervåkningsprogramvare. Krav til livevisning, alarmadministrasjon, søkefunksjoner, arkivering og logging er oppfylt.
 
Koblingen betyr også at Detec Next Queue kan implementeres direkte i Detec videoovervåkningssystemer som en integrert del av videoadministrasjonssystemet. Dette kan være fordelaktig, siden det ofte er vanlig at den samme operatøren håndterer både sikkerhetskontrollkontrollen og flyplassovervåkningssentralen. Derfor vil Detec Next Queue være et verktøy for dem å kunne planlegge sin ressursbruk bedre.
 
Detec Next Queue og Detec Next PRO er utviklet i nært samarbeid med SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningssenter. Samarbeidet vårt om avanserte deteksjoner av videobevegelser siden begynnelsen av 90-tallet har ført til verdensledende algoritmer når det gjelder innovasjon, nøyaktighet og robusthet.
 
Du kan lese mer om prosjektet vårt her:
 
Detec Next Queue in Media
In English
Phys.org. 17.01.2014. Calculating waiting time at security control. Last downloaded 22.08.2019, from: https://phys.org/news/2014-01-calculating-waiting-time-at-security.html 
Sintef, press release. 17.02.2014. Calculates waiting time at security control. Last downloaded 22.08.2019, from: https://www.sintef.no/en/latest-news/calculates-waiting-time-at-security-control-/
In Norwegian
TU.no. 09.01.2014. Varmemålende kameraer beregner ventetid. Last downloaded 22.08.2019, from: https://www.tu.no/artikler/varmemalende-kameraer-beregner-ventetid/232401
Forskning.no. 12.01.2014. Beregner ventetid i sikkerhetskontrollen med kroppsvarme. Last downloaded 22.08.2019, from: https://forskning.no/sintef-informasjonsteknologi-luftfart/beregner-ventetid-i-sikkerhetskontrollen-med-kroppsvarme/586435 
Sintef, press release. 17.02.2014. Beregner ventetid i sikkerhetskontrollen. Last downloaded 22.08.2019, from: https://www.sintef.no/siste-nytt/beregner-ventetid-i-sikkerhetskontrollen/
NRK TV - Schrödingers katt. 27.02.2014. Varme hoder i kø. Last downloaded 22.08.2019, from: https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/2014/DMPV73000914#t=17m43s