Samling: License Key

LISENSNØKKEL

Et Detec Next system består av kameraer, en eller flere servere og en eller flere klienter. Ved et nytt system for Detec Next Programvare må du ha en lisensnøkkel på hver opptaker/server. Du kan velge mellom maskin- (DTC-KEY-USB) eller programvarebasert (DTC-KEY-SW) lisensnøkkel.