Samling: Offentlig Bygg

Offentlige Bygg

Offentlige bygninger står overfor store utfordringer når det gjelder sikkerhet. På den ene siden er en rekke bygninger ment for offentligheten, og åpne og tilgjengelige rom er ønsket. Det er ofte mye aktivitet rundt bygningen, og generelt kan man ikke eller ønsker man ikke å etablere fysiske barrierer.

På den andre siden er det først og fremst offentlige bygninger som er sårbare for sabotasje, hærverk, innbrudd og tyveri. Offentlige områder er ofte arenaer for demonstrasjoner, og selv om det er viktig for demokrati, kan demonstrasjoner utvikle seg til opptøyer. Alle disse tingene kan føre til at ansatte opplever at de ikke er i trygge.

I produktsamlingen nedenfor har vi listet opp noen av produktene vi vanligvis tilbyr i dette markedet for å takle de mangesidede utfordringene.

Her er noen eksterne lenker som kan være nyttige for deg: