Samling: Radar Detection

Radardeteksjon

Detec Next-programvaren tilbyr også integrasjon med forskjellige radarløsninger for deteksjon av personer / kjøretøy / gjenstander. Videoanalyse og radarteknologi er to teknologier som utfyller hverandre godt, og bør vurderes nøye i mange høysikkerhetsapplikasjoner for store områder som for flyplasser og fengsler.
Radarteknologi kan oppdage inntrengere i store avstander og indikere avstand, angrepsvinkel og objekthastighet. Teknologien påvirkes ikke av værforhold som vind, regn, snø, tåke, hagl, sandstorm osv., Eller av små dyr, busker og trær. Radar vil dermed kunne gi en advarsel om at en inntrenger nærmer seg en kritisk sone.
Radaren er integrert med Detec Next VMS som vil kontrollere et PTZ-kamera - som kan være optisk, termisk eller termisk og optisk og med eller uten langtrekkende IR / laserlys for optisk kamera - for å verifisere deteksjon. PTZ-kamera brukes til å spore og gjenkjenne inntrengeren / objektet i det beskyttede området.
Å kombinere et slikt system med konvensjonelle perimeterbeskyttelsessystemer, som infrarøde detektorer, laserdetektorer og videoanalyse, vil gi flere lag perimeterbeskyttelse. Gjennom Detec Next VMS kan man ha alarmdefinisjoner med forskjellige prioriteringer og forskjellige automatiske handlinger fra systemet på de forskjellige lagene.
 
Ulike løsninger passer for forskjellige steder. Kontakt oss for en anbefaling til stedet.
 
Radar Dronedeteksjon i kombinasjon med Anti-Drone Jammer *

Et par av våre radarløsninger kan kombineres med en anti-drone jammer. Med økende modning i drone-teknologi og luftfotografering, har bruken av ubemannede fjernstyrte biler økt mye innen forskjellige felt som smugling, tilførsel av forbudte stoffer, frakt av eksplosiver, invaderere rom med begrenset tilgang og flyfoto av private eller hemmelige områder. Dette utgjør en stor trussel mot nettsteder med høy sikkerhet og luftromsikkerhet.
 
Med en anti-drone jammer kan du forstyrre inntrengende droner. Når en drone invaderer et begrenset område, kan verktøyet forstyrre, tvinge og kontrollere dronene.
 
Anti-drone jammer fungerer enten ved å koble fra GPS slik at dronen flyr tilbake til startpunktet eller foretar en kontrollert landing (avhengig av dronemerke) eller ved å koble fra fjernkontrollen slik at dronen ikke lenger kan styres. Verktøyet er enkelt å betjene, pålitelig og har en rekkevidde på 1-2 km. Det vil stoppe et signal i en horisontal vinkel på 28-39 grader og vertikalt ved 27-37 grader. Rekkevidde og vinkel avhenger av hvilket frekvensbånd dronen fortsetter.
 
* Bruken av signalstoppere er sterkt regulert, og disse produktene er kun ment for politi / militære operatører. Ingen ytterligere detaljer om tilgjengelige løsninger vil bli gitt før en offisiell tillatelse har blitt presentert for salgsteamet vårt.
 
Detec Next VMS med Radarteknologi i Media
In Norwegian
Aktuell Sikkerhet, Rise, E. 26.09.2017. - Droner truer sikkerheten. Last downloaded 09.07.2019, from: http://aktuellsikkerhet.no/droner-truer-sikkerheten 
Elektronikknett, Andersen, B. Ø. 27.09.2017. Forsvarssystem mot droner. Last downloaded 09.07.2019, from: http://elektronikknett.no/Artikkelarkiv/2017/September/Forsvarssystem-mot-droner
Securityworldmarket.com. 28.09.2017. Anti-drone-forsvarssystem integrert i Detec Next VMS. Last downloaded 09.07.2019, from: https://www.securityworldmarket.com/no/Nyheter/Bedriftsnyheter/anti-drone-forsvarssystem-integrert-i-detec-next-vms#.XSSaZ49S-Uk
Politiforum. Inderhaug, E. 24.08.2018. Slik skal politiet møte dronetrusselen. Last downloaded 09.07.2019, from: https://www.politiforum.no/artikler/slik-skal-politiet-mote-dronetrusselen/444364