Samling: KRITISK INFRASTRUKTUR

KRITISK INFRASTRUKTUR


Utfordringer med kritisk infrastruktur

De siste årene har sikkerhetstiltak på kritiske infrastrukturer som kraftverk, kraftdistribusjonsnett, vannmagasiner, datasentre og telekommunikasjonsforbindelser blitt studert i detalj for å forhindre ulykker og terrorangrep og sikre arbeidernes sikkerhet. For eksempel vil en ulykke ved et kraftverk eller i andre deler av kraftdistribusjonsnettet potensielt ha en alvorlig innvirkning, for eksempel tap av liv, eller at store deler av et samfunn vil være uten strøm. Dette vil føre til sårbarhet i samfunnets daglige drift og i beredskapstjenester. Ved å være en kritisk del av samfunnets sikkerhet, velstand og velferd, blir denne typen infrastruktur ansett som et verdsatt mål for terrorangrep.

 

Kritisk infrastruktur består av forskjellige typer nøkkelanlegg som kraftverk som genererer energi eller datasentre som håndterer data, samt viktige distribusjonsdeler av infrastrukturen som kraftstasjoner, transformatorer, høyspentoverføringsmaster, kraftledninger, rør, kabler og telekommunikasjon lenker. I tillegg er det kontroll- og operasjonsstasjoner som overvåker en robust og sikker tilførsel av ressursene. Dette nettverket av enheter og nettsteder (heretter kalt kritisk infrastruktur) med behov for sikkerhetstiltak er geografisk spredt, ofte på avsidesliggende steder med ellers dårlig bygget infrastruktur. Dette kompliserer sikkerhetstiltak som brannforebygging, omkretssikkerhet mot inntrengere og terrorangrep, samt å gi sikkerhet for barn som bor i nærheten, arbeidstakere som utfører vedlikehold osv. Svar på angrep må kanskje fjernstyres eller automatiseres, noe som fører til høye krav til kvalitet tilpasset forskjellige miljøer og sikre operasjoner.

 

Detec AS anbefaler løsninger som optimaliserer responskostnadene til laveste falskalarmfrekvens

Et godt bidrag til alle disse utfordringene vil være et videostyringssystem som kan håndtere geografisk spredte nettsteder som er koblet til ett eller flere sikkerhetssentre. Detec Next VMS, mulig med Detec Next Enterprise, kan gjøre nettopp det.

 

Først trenger du god oversikt over nettsteder og hvor de ligger. Med Detec Next VMS kan du lage et kart over alle nettsteder i organisasjonen og et ledig antall underkart. Ikoner for kameraer eller sensorer vil begynne å blinke når det er en alarm med viss prioritet, slik at du enkelt kan finne alarmkilden.

 

Videre kan forskjellige alarmer prioriteres forskjellig, slik at du enkelt kan fokusere på alarmene som betyr mest.

 

Detec Next VMS har siden starten blitt utviklet for å være et verktøy for operatører for å håndtere og svare på alarmer. Detec Next VMS har funksjoner som alarmmodus for alarmhåndtering og respons, bekreftelsesrutiner, felt for brukerdefinerte alarminstruksjoner, regelmotor for automatiske handlinger etc.

 

Detec Next VMS har to typer kameralisenser for avansert videoanalyse som holder den falske alarmhastigheten lav;

Detec Next Advanced+ Camera/Module License

Detec Next PRO Camera/Module License

Med denne typen lisenser kan du lage oppdagelseskriterier for å fange følgende hendelser:

·         Objekt som beveger seg innenfor et område
·         Objekt som overgår et område
·         Objektet stopper
·         Objektet beveger seg unormalt sakte / raskt
·         Objekt vises i et områdeProgramvaren skal kunne settes opp med forskjellige og individuelt tilpassede klient- eller sentraladministrasjonsløsninger for forskjellige typer brukere, f.eks. en klient for å overvåke tekniske alarmer og en annen for å motta alarmer på perimeterbrudd.Nedenfor er noen av de anbefalte løsningene og produktene for dette markedet Vertical.Detec Next Station Inspector

På hvert sted vil du oppnå tre ting med ett enkelt Detec Next Station Inspector-system;

 

1.       Du vil være i stand til å måle temperaturene på stedet, og gi advarsler om kritiske temperaturendringer på viktige deler av kraftstasjonen,
2.       Du vil være i stand til å sikre områdets omkrets mot inntrengere,
3.       Og du vil kunne alarmere tidlige indikasjoner på en potensiell brann ved høye temperaturer allerede før selve brannen starter, noe som gir sikkerhetsvakter og brannmenn muligheten til å reagere veldig raskt og minimere skadeomfanget.

 

Fordelene er at:

·         Systemet kan skaleres etter behov med antall termiske kameraer, PTZ-kameraer og konvensjonelle IP-kameraer som er nødvendige
·         Flere lokale systemer på forskjellige nettsteder kan kobles til et felles sikkerhetssenter
·         Systemet gir temperaturobservasjon, omkretssikkerhet og brannvarsling i ett enkelt system
·         Veldig tidlig varsel gjennom bilder som gir mer informasjon enn andre alarmtyper - vurdering av nødvendigheten av utkjøring er mer underbygget

Les mer om løsningen her.

 

DETEC RADIOMETRISKE TERMISKE KAMERAER

Denne løsningen bruker Detec radiometriske termiske kameraer. Slike kameraer vil heve sikkerhetsnivået med færre uønskede alarmer sammenlignet med vanlige termiske kameraer og ikke minst konvensjonelle optiske kameraer. For kritisk infrastruktur er det vanligvis viktigere å motta alarmen og handle proaktivt enn å anerkjenne en person og oppbevare den for bevis.

 

Med disse kameraene har vi full kontroll over kameraet AGC, og unngår at kameraet blir blindet av plutselige store varme gjenstander. Du kan også sette opp en branndeteksjonsalarm ved å bruke en Detec Next RAD-lisens. Dette kan være ønsket i en forbindelse som inneholder brennbare varer eller nærliggende bensinpumper for lastebiler. Det samme kameraet kan settes opp med både PRO- og RAD-lisens hvis det er praktisk mulig.

 

HYBRID DUAL TERMISKE OG OPTISKE IP-KAMERAER

Med hybrid termiske og optiske IP-kameraer kan du kombinere det beste av to teknologier for videoanalyse med sammen-smeltede bilder fra både den termiske og den optiske modulen - videofusion. For påvisning av innbrudd med høy sikkerhet som krever et minimum av falske alarmer, er denne teknologien den anbefalte veien å gå. Sammenlignet med konvensjonelle termiske kameraer er det noen billige alternativer som er ideelle for avansert videoanalyse som Dahua TPC-BF2120-T. Denne modellen støtter også temperaturmåling (-T = radiometrisk).

 

(For den mest nøyaktige temperaturanalysen anbefaler vi fortsatt Detec radiometriske termiske kameraer sammenlignet med TPC-BF2120-T.)

 

DETEC NESTE VMS- OG OPTEX-DETEKTORER

Detec Next VMS med avansert videoanalyse og Optex Detectors har teknologier som utfyller hverandre. Integrering av IP-baserte detektorer på Detec Next-plattformen kan gi eksterne steder mer pålitelig gjenkjenning og lavere falsk alarmhastighet.

 

Read more about the detectors we focus on here.Her er noen eksterne linker du kanskje finner nyttige:

Dahua Solutions for Critical Infrastructure

Optex Solutions for Critical Infrastructure

 


Ingen produkter funnet
Bruk færre filtre eller fjern alle