Samling: Detec Next Programvareoppdatering AvtaleFå praktiske og økonomiske fordeler ved å signere en avtale om programvareoppdatering!
Med en Detec Next Software Update Agreement får du tilgang til alle offisielle nye versjoner / oppdateringer av programvaren som er inkludert i avtalen.
For å signere en programvareoppdateringsavtale kreves det at du har den nyeste versjonen installert først.

 
 
 
Fordeler ved å signere en avtale og gjøre oppdateringer:
Detec AS har som prinsipp at signering av programvareoppdateringsavtaler skal være mer fordelaktig enn ikke å signere en avtale. Detec AS skal ha minst en betalbar utgivelse i året med betydelige nyvinninger slik at en avtale vil ha en økonomisk fordel.
Prinsippet om at en avtale skal være fordelaktig er basert på fordelene den gir Detec AS. Selskapet kan bedre planlegge bruk av interne ressurser, spesielt relatert til FoU, hvis selskapet har en mer stabil og forutsigbar inntekt som programvareoppdateringsavtaler vil utgjøre.
En programvareoppdateringsavtale beregnes på et årlig beløp basert på antall modul- / kameralisenser, men kan faktureres med den frekvensen kunden ønsker - ukentlig, månedlig, kvartalsvis, hver sjette måned eller årlig - slik at forhandleren / slutt- kunden å kontrollere kontantstrømmen med basis i egne budsjetter.
Kunder med flere servere med Detec-programvare har muligheten til å ha en strømlinjeformet totaladministrasjon av alle lisensinnkjøp i en enkelt oversikt, noe som sikrer bedre lisens- og budsjettkontroll.
Kunder kan oppdatere en avtale med en samlet oversikt over lisenser løpende med tillegg og subtraksjoner av antall lisenser, og deretter gjøre status på årsdagen for programvareoppdateringsavtalen.
Kunder med spesifiserte programvareoppdateringsavtaler fra Detec AS har større kontroll over programvarekostnadene og kan selv bestemme hvordan de vil installere programvareoppdateringer og hvem som skal gjøre det. For kunder med flere servere med Detec-programvare og lisenser for modul / kamera, vil det være en fordel at alle servere er på samme versjon for å øke gjenkjenningsfaktoren og forenkle enhver støtte.
Når Detec Software når som helst oppdateres til samme siste versjon, vil teknikere lettere forholde seg til en versjon i stedet for mange, og kunne spare tid på feilsøking, reparasjoner og løsninger.
Når alle servere med Detec-programvare er på samme versjon, vil tid og kostnader knyttet til distribusjon, endringer og oppdateringer på perifer maskinvareinfrastruktur i nettverket reduseres, f.eks. kameraer, nettverksbrytere, klientmaskiner og skjermer, samt produkter og tjenester fra nettverks- og alarmadministrasjonsleverandører.
Når alle servere med Detec-programvare er koblet til i et nettverk, vil det være et sikkerhetsmål at alle er installert med den nyeste versjonen, spesielt i forhold til gjentatte sikkerhetsoppdateringer fra Windows og andre tredjepartsprogramvare og Detec-programvarekompatibilitet mot disse
Når du når som helst oppdaterer Detec-programvaren med den nyeste versjonen, vil det være enkelt å erstatte programvarens server med en ny, uten å påføre problemer med nyheter om operativsystemet, nettverksstandarder, harddisker eller annen maskinvareteknologi.
Kunder med programvareoppdateringsavtaler vil i større grad få aksept for nye ideer og ønsker om videre forskning og utvikling.
Kunder med programvareoppdaterte avtaler kan i større grad sikre at nye IP-baserte kameraer på markedet støttes i Detec-programvare gjennom tilgang til den nyeste tilgjengelige versjonen, og også, gitt deres avtale, har større innflytelse på hvilke kameraer som skal prioriteres neste.
 

Kontakt din forhandler eller Detec AS for å signere en avtale i dag!

Downloads
Ask us for English version of Software Update Agreement (SUA) template adapted to your region