Samling: Fengsler - Politi - Militære

FENGSER - POLITI – MILITÆRE

Høysikkerhetsmarkeder og sluttbrukere som fengsler, politi og militære verdsetter vårt fokus på avansert videoanalyse. Denne typen sluttbrukere står overfor trusler både fra menneskene de betjener og beskytter så vel som fra eksterne kilder. Disse sluttbrukerne står i første rekke til å møte flere trusler, og deres motstandere bruker ekstreme og innovative tiltak.
 
Detec sin løsning for områdesikkerhet og avanserte videoanalyse er godt tilpasset til å imøtekomme mange av kravene disse sluttbrukerne har. Detec Next VMS med Advanced + og PRO-lisenser har en svært nøyaktig deteksjonsmodul med robust utvinning av objekter fra bakgrunnen. Dette fører til mer pålitelig avansert analyse som muliggjør gjenkjenning av hendelser med et minimum av falske alarmer.
 
I tillegg til det kan Detec Next VMS utnytte termisk visjonskameraer godt. Spesielt for områdesikkerhet er bruk av hybrid termiske og optiske kameraer med såkalt videofusion svært relevant å kombinere med Detec Next Advanced + eller PRO videoanalyse.

Videoovervåkning_militær.jpg 5.26 MB

 
Detec AS anbefaler flere lag med omkretsdeteksjon
Med Detec Next VMS kan du også legge til flere deteksjonslag for perimeterinntrenging. Ofte, for eksempel i militære applikasjoner, har du flere kritiske bygninger / objekter innenfor en omkrets du vil beskytte. Hver bygning / gjenstand bør sikres tilstrekkelig med hensyn til størrelse og hvilke fysiske barrierer som er på plass.
 
Du bør definere en ytre omkrets, en kantlinje, kritiske soner innenfor omkretsen og den kritiske gjenstand (er) innenfor omkretsen. Hvordan de forskjellige omkretsene er sikret, avhenger først og fremst av størrelse, avstander og kommunikasjonslinjer til sikkerhetssentralen.
 
Videoovervåking ved bruk av videoanalyse bør først og fremst velges der det er mulig å dekke kantlinjen med maksimalt 30 meter mellom hvert kamera. Hvis avstanden er større, bør du velge andre typer detektorer i kombinasjon med PTZ-kameraer for verifisering. Med enda større avstander bør man dekke den ytre omkretsen og kantlinjen med radar (er) og kraftige hybrid termiske og optiske IR PTZ IP-kameraer som kan zoome inn på gjenstander oppdaget av radar.
 
Detec Next VMS- og kameralisensmodeller for perimetersikkerhet
Detec Next VMS har siden starten blitt utviklet for å være et verktøy for operatører for å håndtere og svare på alarm. Dermed å ha et godt utviklet brukergrensesnitt for områdesikkerhet. Detec Next VMS har funksjoner som:
 • Innebygd kartmodus med interaktive ikoner
 • Alarmmodus for alarmhåndtering og respons
 • Bekreftelsesrutiner
 • Felt for brukerdefinerte alarminstruksjoner
 • Regelmotor for automatiske handlinger
 • Prioritering av alarmerlett å- bruk søkemetoder for å hente alarmhendelser fra ett eller flere kameraer, etc.
 
Detec Next VMS har to typer kameralisenser;
 
Med denne typen lisenser kan du lage oppdagelseskriterier for å fange opp følgende hendelser:
 
 • Objekt som beveger seg innenfor et område
 • Objekt som overgår et område
 • Objektet stopper
 • Objektet beveger seg unormalt sakte / raskt
 • Objekt vises i et område
 • Dette er mulig gjennom såkalte lav-, mellom- og høytnivåalgoritmer.
 
På lavnivåalgoritmer, som innebærer å trekke ut objekter nøyaktig og robust fra bakgrunnen, har Advanced + og PRO følgende innstillinger:
 • Manipulasjonsalarm
 • Adaptiv historisk bakgrunnsoppdatering
 • Bildefrekvens
 • Følsomhet / intensitet
 • Skyggefjerning og AGC / iris / gammakompensasjon
 • PRO har også en kraftig teksturinnstilling
 
På mellom- og høytnivåalgoritmer, som innebærer muligheten til å lage regler for hendelser, har Advanced + og PRO følgende innstillinger: Justering av pre- og postalarm, 64 definerbare regioner med tidskriterier, justerbare objekter, perspektivkompensasjon, retning og hastighet mellom regioner, avansert sporing og tidskontroll av regler.


migrant-camp-5552347_1920.jpg 191.31 KB

 
I Detec Next-videoanalyse er en alarm et gjenkjent objekt som følger et gjenkjent bevegelsesmønster. Alternativt når programet registrer at gjenkjent bevegelsesmønster opphører. Detec Next-systemet kan tilpasses hvert sted med skreddersydde klassifiseringer for objekter. I Detec Next PRO vil du operere med så mange objektklassifiseringer som nødvendig for å dekke nettstedets behov. Med Detec Next PRO-installasjoner vil du ofte ha komplekse kriterier for når en alarm skal utløses, og derfor opererer du med flere regioner per kamera. Du definerer regioner for at systemet skal tolke i hvilken retning objekter beveger seg. Du må også justere perspektivet for hvert kamera, ofte med stor presisjon, for at systemet skal beregne et objekts størrelse nøyaktig, selv om sporingsalgoritmene er viktigere enn objektstørrelse og form som er mer utsatt for feilaktig tolkning.
 
Detec Next-systemer har høye krav til robusthet, og i Detec Next Advanced + / PRO er det en rekke algoritmer som ikke er tilgjengelige i de andre modellene, for eksempel:
 
Robust deteksjon av endringer med rot i bildet, for eksempel kamerastøy, regn, snø, bevegelse og skygger fra trær, busker, flagg og lignende. 

Robust deteksjon av endringer skapt av lysvariasjoner i bildet, slik som lamper som slås på og av, dører som åpnes og lukkes, billyktene går forbi, samt kompensasjon for kamera AGC, justering av iris og gamma
Robust tilpasning til bakgrunn for både raske og langsomme bevegelser som skal betraktes som normale
Rett segmentering av objekter ved å fylle ut manglende deler av oppdagede objekter, og fjern objektenes skygger for å skape så presis objektanalyse som mulig (skygger med harde kanter og stor kontrast til bakgrunnen vil ikke bli fjernet).

Avansert sporing av objekter, der gjenstander som forsvinner bak andre gjenstander (søyler osv.), Blir fanget opp igjen når de vises igjen på den andre siden. Videre vil algoritmene kunne skille mellom objekter som berører, passerer eller krysser hverandre (objekter som følger hverandre over tid vil tolkes som ett objekt).

Oppdage gjenstander som parkerer
Du kan konfigurere alarmer for å ringe dem hva du vil, og disse vil bli merket unikt i alarmlisten.
 
Med flere typer alarmer kan du også gi forskjellige alarmer forskjellig prioritet. Deretter vil alarmer med høyest prioritet være øverst på alarmlisten til de blir bekreftet.
 
I Detec Next VMS kan du sette opp kommandosett med avansert tidskontroll i kalenderen. Du kan opprette ett eller flere regelsett per kamera, utvalgte flere kameraer eller alle kameraer. For hvert regelsett kan du ha et ubegrenset antall regler per tilstand. Det betyr at du kan utløse en serie reaksjoner med tilhørighet eller alle moduler hvis en deteksjon eller IO-alarm skulle utløses på en modul. I samme kommandosett kan du også sette opp regler for handlinger, f.eks. at sanntidsbilder fra kamera x, y, z skal sendes til klient 1, 2, 3 samt til web-grensesnitt for popup-alarm på mobile enheter.
 
Med Detec Next kameralisens kan du også sette opp vaktturer for PTZ-kameraer, og sende advarsler via e-post / SMS / MMS. Disse funksjonene bruker også kommandosett.
 
Kameraer og videoanalyse
Et viktig kriterium for best mulig omkretsdeteksjon er at videokvaliteten er så god som mulig, og det er minst mulig tvil om at det er en inntrenger som blir oppdaget. Dette prioriterer følgende på videotyper der den beste typen er sist:
 
 • Vanlige optiske bilder med IR-lys.
 • Termiske videobilder
 • Radiometriske termiske videobilder
 • Smeltede optiske og termiske videobilder
 • Se de anbefalte kameraene nedenfor
 
Vanlige optiske bilder med IR-lys
Som et minimum, for perimeteroppdagelse, bør et optisk kamera ha innebygd 30m IR-lys, motorisert varifokal linse med minst 3-9 mm, digital støyreduksjon og bredt dynamisk område. Det vanligste er å bruke kulekameraer, men det er avhengig av installasjonshøyde. Hvis kameraet er innen rekkevidde, bør det være et IK10 vandalsikkert minidome.
 
Termiske videobilder
Termiske kameraer viser bilder av gjenstander og bakgrunn basert på temperaturinformasjon. Ved å bruke termiske kameraer vil man unngå en rekke uønskede alarmer knyttet til bevegelige lys og skygger, mørke og vanskelige værforhold. I noen få tilfeller vil kameraene ha problemer med å skille objekter fra bakgrunnen. Spesielt i kraftig regn på store avstander der vann vil hindre temperaturinformasjon.
 
Radiometriske termiske videobilder

For å heve områdets sikkerhet et hakk og få mindre uønskede alarmer, kan man benytte seg av Detec radiometriske termiske kameraer. Med disse kameraene har vi full kontroll over kameraet AGC, og unngår at kameraet blir blindet av plutselige store varme gjenstander. Du kan også sette opp en branndeteksjonsalarm ved å bruke en Detec Next RAD-lisens. Dette kan være ønsket på militære omkretslinjer hvor for eksempel leirer omgitt av skog, eller inne i en forbindelse som inneholder brennbart gods eller avfall. Det samme kameraet kan settes opp med både PRO- og RAD-lisens hvis det er praktisk mulig.
 
 
Hybrid flertermiske og optiske IP-kameraer
Med hybrid termiske og optiske IP-kameraer kan du kombinere det beste fra to teknologier med smeltede bilder fra både den termiske og den optiske modulen - videofusion. For høysikkerhetsgrenser som krever et minimum av falske alarmer, er denne teknologien den anbefalte veien å gå. Sammenlignet med konvensjonelle termiske kameraer er det noen billige alternativer som er ideelle for avansert videoanalyse.
 

dahua termisk1.png 151.49 KB

Hybrid PTZ-kameraer
Det er også hybrid termiske og optiske PTZ-kameraer på markedet. Disse anbefales for den ytre omkretsen. Den termiske modulen vil kunne vise deteksjonsinformasjon om små gjenstander over store avstander. Den optiske modulen vil bli brukt til å verifisere hva objektet er. Dette må også betraktes som et verifikasjonsverktøy fra andre deteksjonskilder, for eksempel radarer. Fordelen er at kameraet vil kunne identifisere alarmkilder uavhengig av kamerastøy i konvensjonelle PTZ-kameraer som sterk bakgrunnsbelysning, mørke og vanskelige værforhold.
 
Detec automatisk nummergjenkjenning
For høysikkerhetsapplikasjoner som fengsler, politi og militær er kjøretøykontrollposter nødvendige og viktige.
 
Detec AS har en integrert ANPR-modul som kan kjøres i samme brukergrensesnitt. Du kan lese mer om Detec Next ANPR her.Detec Next VMS og Optex Detectors
Detec Next VMS og Optex Detectors har teknologier som utfyller hverandre. Integrering av IP-baserte detektorer på Detec Next-plattformen vil gi høysikkerhetskunder komplette og pålitelige sikkerhetsløsninger med flere lag perimetersikkerhet.
Les mer om detektorene vi fokuserer på her - https://catalog.detec.no/collections/optex


Radardeteksjon
Detec Next VMS tilbyr også integrasjon mot forskjellige radarløsninger for deteksjon av personer, kjøretøy og andre gjenstander i bevegelse. Videoanalyse og radarteknologi er to teknologier som utfyller hverandre godt, og bør nøye vurderes i høysikkerhetsapplikasjoner med brede områder som militære anlegg. Radarteknologi kan oppdage inntrengere på store områder og bestemme avstand, angrepsvinkel og objekthastighet. Teknologien påvirkes ikke av værforhold som er utfordrende for kameraer.