Kundecase

Detec Next Fire Detection

Kommune: Risør, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord ønsket termisk overvåkning av tett trehusbebyggelse for å forhindre branner, og valgte i den anledning "Detec Next Fire Detection" løsningen.
 
Kunder: Risør, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord knyttet opp mot 110-Agder i Arendal.
 
Forhandler:
Fakta om installasjon:
  • 13 stk Radiometriske termiske kameraer
  • 8 stk IR PTZ-kameraer
  • Integrert mot alarmmottak
 
Bakgrunn og behov:
I 2015 ble det etablert en prosjektgruppe for å sikre en løsning inn mot 110-sentralen i Agder i Arendal - en felles nødmeldingsentral for 29 kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder. I 2015 var anskaffelsen ute på anbud, organisert via Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA).
 
"Detec Next Fire Detection"-løsningen ble vurdert blant flere andre løsninger, men vant frem bland annet fordi: (1) løsningen utvikles i Norge, (2) den har et brukervennlig gransesnitt for operatører, og (3) er integrerbar mot eksisterende alarmmotak"
 
Utvendig termisk overvåkning anses som en tilføyelse til innvending deteksjon. Kristiansand kommune hadde helst sett større dekningsgrad med sprinkleranlegg, men anså termisk overvåkning som en god og kostnadseffektiv komplementær løsning. "Detec Fext Fire Detection" sikrer grunnleggende utvendig overvåkning uten påvirkning av den enkelte husstands valg av innvendig deteksjon.
 
"Detec Next Fire Detection"-løsning som har blitt levert


Løsningen som har blitt levert består blant annet av sentral server på 110 Agder i Arendal, nettverksforbindelser til 110 Agder, lokale analyse- og opptaktsmaskiner i hver by, 13 varmekameraer med "Detec Next RAD"-kameralisenser, 8 styrbare kameraer og ekstern alarmintegrasjon.
 
Et vesentlig element i losningen er at varmekameraene er radiometriske termiske kameraer som kan male temperaturer med stor noyaktighet pa pikselniva. "Detec Next RAD"-kameralisensene utnytter disse dataene i sin analyse for a gi faerrest mulig feilalarmer. Dette trekkes fram av 110 Agder som et av de fremste fortrinnene for losningen. Varmekameraene gir en lay feilalarmrate. Dette takket vaare finjustering etter installasjon gjennom kameralisensfunksjoner.

110 Agder har erfart at programvaren er svmrt stabil med et enkelt brukergrensesnitt som har norsk sprok. Serverne kjorer Windows operativsystem som ogsa har et kjent brukergrensesnitt pa norsk. De styrbare kameraene som er !evert har alle 36x optisk zoom, full HD-opplosning, integrert infrarodt lys med rekkevidde pa godt og vel 200 meter og 360 graders rotasjon.Det ses pa som en fordel at kameraene automatisk flyttes til utsnitt som er likt for termisk bilde for man eventuelt tar manuell kontroll og zoomer yttertigere inn pa alarmkilde.
 
“Et godt PTZ-kamera er avgjørende for verifisering av termiske
alarmer. PTZ-kameraene leverer gode bilder både dag og natt
takket være IR-belysning”

- Christen Bentzen, 110 Agder
 
Montering Detec AS selger alle sine løsninger og produkter kun gjennom forhandlernettverk. For dette prosjektet var det den sertifiserte partneren Bravida som forestod monteringen. Bravida har vært en viktig partner i forhold til "Detec Next Fire Detection"•løsningen og å gjøre den kjent i markedet gjennom gode installasjoner.
 
"Vi er god tilfreds med det arbeidet som Bravida har gjort, og har
inntrykk av at de har god kunnskap om løsningen"

- Christen Benzen, 110 Agder
 
For dette prosjektet hadde alle byer gode plasseringsmuligheter fora få best mulige oversiktsposisjoner. Tak på høyhus og naturlige høyder ble brukt for å få de høyeste plasseringene med mest mulig «fugleperspektiv» over kritiske områder med mye trehusbebyggelse. Et godt perspektiv er en viktig forutsetning for at løsning skal gi best mulig nytte. 

For dette prosjektet hadde alle byer gode plasseringsmuligheter for å få best mulige oversiktsposisjoner. Tak pa høyhus og naturlige høyder ble brukt for å få de høyeste plasseringene med mest mulig «fugleperspektiv» over kritiske områder med mye trehusbebyggelse. Et godt perspektiv er en viktig forutsetning for at løsning skal gi best mulig nytte.
 


Foto: 110 Agder
 
Konfigurasjon av alarmer er relativt avansert og krever en del finjusteringer for å minimere feilkilder ved de ulike årstidene. Her har Detec AS bistått med sitt eget apparat på teknisk støtte. Detec AS har også gjennomført opplæring av nøkkelpersonell i brannvesenet som igjen har tatt intemopplæring videre. Et system for fremtiden 110 Agder har mulighet til å ta imot flere kameraer og lokasjoner dersom den enkelte kommune går til en slik anskaffelse. Nettverkslinjer og tekniske systemer er dimensjonert for utvidelser eller kan økes ytterligere ved behov.

Med Detec Next programvaren som ligger i bunn finnes det i prinsippet ingen begrensninger på hvor stort systemet kan bli, med fritt antall sammenkoblede servere. og antall kameraer per server avhengig av hardware. På alarmmottaket kan man utvide med fritt antall klienter.

Mandal kommune er blant kommunene som ønsker å legge til flere kameraer.
Alle fotografier gjengitt med tillatelse av 110 Agder.
Tekst og innhold er godkjent av 110 Agder.