Samling: Detec-Optex Integrering

Detec Next VMS og integrering med Optexdetektorer

Detec Next VMS- og Optex-detektorer har komplementære teknologier, og integrasjonen av IP-baserte detektorer på Detec Next-plattformen vil gi komplette og pålitelige sikkerhetsløsninger for sluttbrukere.

Optex's detektorer kan dekke områder og vinkler som er vanskelige og / eller upraktiske å dekke med kameraer. For eksempel:

  • smale deteksjonsfelt (kort avstand mellom f.eks. Vegetasjon og gjerde)
  • lange avstander
  • områder med kupert terreng
 
Ved å feste sensorene til forhåndsdefinerte posisjoner for PTZ-kameraer, kan oppdaget innbrudd automatisk utløse PTZ-kameraer til å peke på innbruddsområdet. Et operatørsenter kan umiddelbart verifisere hendelsen ved å se på videobilder og handle i henhold til trusselnivå. Et enkelt PTZ-kamera kan dekke flere videoverifiseringsdetektorer, noe som gjør systemet veldig effektivt.

Videre vil Detec Next-videoanalysen i kombinasjon med detektorer føre til færre falske alarmer i forhold til utfordringer med perspektiver på alarmområdet slik som lite lys, sterk bakgrunnsbelysning, plutselige lysendringer, refleksjoner, snø, regn, tåke, vegetasjon i bevegelse også videre.

Kombinert bruk av Detec Next VMS med Optex-sensorer kan generere en kombinert alarm med høyest prioritet i programvarens alarmliste. Kombinasjonen med fysiske sensorer og videoanalyse er kjent som et dobbelt dekningsdeteksjonssystem.

Detec Next / Optex dobbeltdekningssystem lar deg sette opp flere lag med perimeterbeskyttelse for kritiske områder, der forskjellige sikkerhetssoner er satt opp med forskjellige trusselnivåer: ytre omkrets, kantlinje, soner innenfor omkretsen og det kritiske objektet / bygningen seg selv innenfor omkretsen. I Detec Next VMS kan alarmer på de forskjellige lagene ha forskjellige prioriteringer. Dette betyr at hvis en person har kommet innenfor omkretsen og beveger seg mot bygningen som skal beskyttes, har denne alarmen høyeste prioritet. En slik alarm kan føre til en rekke automatiske handlinger, for eksempel at lys tennes, inntrenger varsles via høyttalersystem, sikkerhetspersonell i kontrollrom varsles med alarmlyd, alarm videresendes til mobile klienter med vakter også videre. Uansett vil alle alarmer vises i sin egen alarmliste for behandling i programvaren.

image.png 38.42 KB

I Detec Next VMS vil du også kunne sette opp kart med interaktive ikoner for alle kameraer og detektorer. I tilfelle alarm vil detektoren og det tilhørende kameraet blinke rødt. Ved å trykke på kameraikonet får du live bilder fra dette kameraet. Hvis det er et PTZ-kamera, kan man umiddelbart ta manuell kontroll over kameraet og følge inntrengeren.


For mer informasjon om Optex og type detektorer, se følgende link til nettsider: