No worries concerning Log4Shell / APACHE Log4j in Detec Software

Ingen bekymringer angående Log4Shell / APACHE Log4j i Detec Software

Ingen bekymringer angående Log4Shell / APACHE Log4j i Detec Software

Vi opplyser herved at ingen av våre Detec-programvare, inkludert den populære Detec Next-plattformen, er sårbare for Log4Shell (CVE-2021-44228). Vi har ikke brukt Java-loggingsrammeverket i våre Detec-programmer.

Flere såkalte SDK-er er implementert i Detec-programmene. Vi har mottatt svar fra de fleste produsenter (f.eks. Hikvision og Dahua) som sier at disse ikke er sårbare for Apache-sikkerhetshullet (CVE-2021-44228).

I tillegg har vi kjørt flere tester med testverktøyene som er gjort tilgjengelig for å sjekke om programvaren vår er sårbar. Alle testene som er utført har gitt GODKJENT resultat.

Det kan også være en god idé å oppdatere Microsoft Defender som en ekstra sikkerhet:

https://www.microsoft.com/security/blog/2021/12/11/guidance-for-preventing-detecting-and-hunting-for-cve-2021-44228-log4j-2-exploitation/

Har du flere spørsmål om dette er det bare å ta kontakt med oss.

Ingen bekymringer angående Log4Shell / APACHE Log4j og Detec Software

Vi opplyser til ingen av våre Detec-programvarer, inkludert de populære Detec Next-plattformene, er sårbare for Log4Shell (CVE-2021-44228). Vi har ikke benyttet Java logging framework i våre Detec-programmer.

Flere såkalte SDK'er er implementert i Detec-programmer. Vi har fått svar fra de fleste produsentene (f.eks. Hikvision og Dahua) om at disse ikke er sårbare mot sikkerhetshullet i Apache (CVE-2021-44228).

I tillegg har vi kjørt flere tester ved hjelp av testverktøyene som har blitt gjort tilgjengelig for å sjekke om vår programvare er sårbar. Alle testene som er utført har gitt GODKJENT resultat.

Det kan i tillegg være bra å oppdatere Microsoft Defender som ekstra sikkerhet:

https://www.microsoft.com/security/blog/2021/12/11/guidance-for-preventing-detecting-and-hunting-for-cve-2021-44228-log4j-2-exploitation/

Har du flere spørsmål om dette er det bare å ta kontakt.

Tilbake til bloggen