Detec Next Fire i Stavanger

Detec AS inviterte til å holde en tale om vår innovative branndeteksjonsløsning

11.-12. september 2019 arrangeres konferansen Brannforebyggende Forum på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Agendaen på årets konferanse følger to veier: Kommunikasjon og kommunikasjon av meldinger samt innovative løsninger / alternative måter å forebygge brann på.

Detec AS er invitert til å holde en tale om sistnevnte og vi vil presentere vår Detec Next Fire løsning . Denne invitasjonen er et bevis på suksessen og oppfinnsomheten til løsningen vår.

Arrangementet vil i hovedsak tiltrekke seg et norsk publikum bestående av brannvernfagfolk.

Her er noen detaljer på norsk hvis du er interessert i å delta på dette arrangementet:

Du finner mer informasjon om Brannforebyggende Forum 2019 på https://www.brannforebyggendeforum.no/

NB! Påmeldingsfristen er 25. august. Deltakere må melde seg ved å bruke denne linken.

Hele programmet finner du her .

For mer informasjon om foredragsholdere og underholdning, se her .

Tilbake til bloggen