Skip to product information
1 of 1

Detec

Detec Next Core Camera / Module License

Detec Next Core Camera / Module License

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Lisens for å koble et IP-basert kamera eller en modul (sensor) til et Detec Next-system. Lisensen inkluderer åpen IP-standard, støtte for visning av URL-er, enkle gjenkjenningsinnstillinger, PTZ-kontroll, kommandoknapper, enkel plan for kommandoer og Heatmap-modus.

Eksempler på andre typer sensorer enn kameraer er IO-enheter, mikrofoner, høyttalere og instrumenter.

Antall moduler er i prinsippet ubegrenset, og antallet er begrenset av serverens ytelse. Hvis modulen leverer flere dataformater på samme IP-adresse, for eksempel mange videostrømmer, video bevegelsesdeteksjon, IO og lyd, vil alle formater normalt støttes.

Detec Next Core-lisensen kan også brukes til å vise en URL / nettverksadresse med innhold i et innholdsvindu (tilsvarer et kameravindu) i brukergrensesnittet. Antall samtidige nettadresser er ubegrenset. URL-en kan for eksempel brukes til å vise:

 • Info fra andre sikkerhets- eller automatiseringssystemer
 • Administrasjonsgrensesnitt for nettverksutstyr
 • Digital skilting i kombinasjon med videoovervåkingsbilder fra butikkinnganger

Med Detec Next Core Camera License er enkle deteksjonsinnstillinger inkludert. Dette er sabotasjealarm, adaptiv historisk bakgrunnsoppdatering, følsomhet / intensitet, justering av pre- og postalarm, prosent / antall piksler som må utløses før opptak gjøres innenfor et definierbart område, og til slutt bildefrekvens på deteksjonsstrøm. Maksimalt antall regioner per kamera er 16. Core Camera License inkluderer også PTZ-kontroll for PTZ-kameraer.

Med Core Camera / Module License får du også tilgang til å sette opp kommandoknapper. Dette er konfigurerbare knapper som vises i kameravinduet til ett eller flere relevante kameraer i livevisning, og som utfører et sett med kommandoer når du klikker. Noen eksempler er:

 • Åpne / lukk døren via IO
 • Gå til forhåndsdefinerte posisjoner for PTZ-kameraer
 • Ta opp i full bildefrekvens på alle kameraer i x antall sekunder


Du har også muligheten til å sette opp en kommando som kjører automatisk på en gitt tid i løpet av en hel dag. Av personvernhensyn skal for eksempel alle opptak på en bygning starte etter endt arbeidsdag.

Heatmap-mode er også inkludert med Core Camera / Module License. I denne modusen kan du skaffe deg statistikk over hvor det er mest aktivitet i en oversiktskamera-scene, hvor rødt indikerer høy aktivitet, mens lyseblått og gjennomsiktig indikerer liten og ingen aktivitet. Lengden på intervaller som kan brukes til å hente ut statistikk, avhenger av antall lagringsdager for slike metadata. Du kan sammenligne perioder.

Fordeler

 • Enkel lisensstruktur, som er lett å utvide med flere modullisenser. Du opprettholder funksjonene du har investert i på modulen.
 • Lisensen er uavhengig av produsent og produkttype og basert på en åpen plattform. Nye produkter kan legges til på forespørsel.
 • Visning av URL-er sikrer stor systemfleksibilitet, og tillater nye bruksområder og merverdi til et videoopptakssystem. Lisensstrukturen gjør det enkelt å utvide med flere nettadresser.
 • Innstillingene for videodeteksjon for kameraer sikrer lagring av lagringskapasitet og båndbredde, ettersom systemet bare sender data når det er bevegelse.
 • Kommandoknapper legger til systemets bruksområder, og engasjerer operatører til aktiv og gjennomtenkt bruk av sikkerhetssystemet
 • Kommandoplanen muliggjør automatisering av systemet
 • Heatmap-mode gjør det mulig å analysere aktivitet i et kamerabilde ved å;
  • Kontrollere trafikkavvikling
  • Mål effekten av å flytte hyller eller varer i en butikk
  • Mål effekten av kampanjer og spesialtilbud
  • Sammenlign tidsperioder med hverandre


Kontakt oss for en liste over støttede IP-enheter / kameraer og anbefalinger for maskinvare basert på dine behov.

 

Data Sheet Detec Next Core Camera / Module License (EN)

Datablad Detec Next Core kamera-/modullisens (NO)

View full details